top of page

התמודדות עם משברי חיים

אנו מתמודדים בחיינו עם משברים נורמטיביים הנגרמים ממעברים צפויים וטבעיים במסלול החיים כגון: בחירת מקצוע, הסתגלות לזוגיות חדשה, התרחבות המשפחה, בניית בית, עומס או שינוי בעבודה. מדובר באירועים האמורים לשמח אותנו, אך בו זמנית גורמים גם מתח ולחץ נפשי. הניסיון מלמד שכל שינוי בחיים כרוך בכאב ובהסתגלות (growing pains). במסגרת של טיפול ניתנת האפשרות להכיל ולהתמודד עם הכאב ולהקל על ההסתגלות.
כמו כן, אנו חווים לעיתים משברי חיים ומצבי לחץ בלתי צפויים, כגון: התמודדות עם מחלות שונות, אובדן של אדם קרוב, פרידות בלתי צפויות, פיטורין ממקום העבודה. אנחנו חיים במציאות שבה לא מעט מהמתרחש בחיינו אינו נתון לשליטתנו.

רוב בני האדם זקוקים ליציבות, ביטחון ותחושת שליטה בכדי להרגיש טוב. כאשר תחושת השליטה והביטחון מתערערים, אנו עשויים להרגיש במצוקה. המצוקה יכולה להיות קשורה בקושי להכיל את הרגשות העוצמתיים או דווקא בפער בין הרגשות המתעוררים בנו לבין הציפיות של הסביבה או הציפיות שלנו מעצמנו. נדודי שינה, בכי, עצב, קושי לתפקד כרגיל- הם תופעות נורמליות בתקופה בה נחווה שינוי בחיינו. אולם, אם אלו ממשיכים ללוות אתכם במשך שבועות ארוכים או שאתם חשים שעוצמת המשבר חזקה במיוחד, מומלץ לשקול פנייה לאיש מקצוע. יש לזכור כי משבר הוא גם פעמים רבות הזדמנות לצמיחה וגדילה. לעיתים, פנייה לטיפול בזמן משבר מתגלה כהזמנות להתליך טיפולי מיטיב שאולי לא היה קורה לולא המשבר..

bottom of page